·

·

Intimate Behaviour


Morris, Desmond 1973. Intimate Behaviour. Bantam Books of Canada Ltd.

Kohe pärast Paljast Ahvi mõjus suur osa sellest repetiivsena. Õnneks mitte teadvustamatult - autor on harilikult märkinud, mida ta väitis Paljas Ahvis ja seejärel täiendab spetsiifilisema sisuga. Esimesel lugemisel häirisid mind eestikeelse tõlke iseärasused, mida inglise keeles on raske ettegi kujutada. Ja tähelepanekud toodete kohta, mis raamatu kirjutamise ajal olid uued ja nüüdseks on ammugi iganenud, ei olnud enam pinnuks silmas. Pigem keskendusin seekord spetsiifilistele ülestähendustele, mis laiendaksid teadmisi intiimkäitumisest. Argumentatiivsus, mis Palja Ahvi puhul oli meeldiv, kisub käesolevas teoses pisut käest ära. Näiteks loomkatsete teemal eksleb ta rajalt päris pikalt kõrvale, et tuua välja palju olulisi punkte mõlemast leerist ja... ei mäletagi, millega seoses ta sellest kõneles.
Eestikeelset tõlget lugedes torkasid ajastu-võrdlused silma. Seekord hoopis see, et Morris lõpetab raamatu müütide ümber lükkamisega. Näiteks ümberlõikuste teema tundus seekord asjakohane, sest meenusid Penn and Tellers Bullshit saatest nähtu ümberlõikamise kohta. Masturbeerimise osa - nii väga tahaks, et äärmuslastest kristlased seda loeksid ja lõpetaksid "puhtuse ülistamise". Mõlemad Morrise raamatud mida olen lugenud, lõpevad hoiatuse või sügava pointiga. Paljas Ahv sai lõpetatud ülerahvastatusega. Intiimkäitumine lõpeb "tagasipõõrdumisega intiimsusesse".
Kokkuvõttes on mõlemad teosed head ja harivad, kuid akadeemiliselt kaheldava väärtusega. Aimekirjandusena on Morris pigem tõesti öökapikirjandus millega meelt lõbustada.

0 comments:

Post a Comment