·

·

Using Your Brain


Richard Bandler - Using your brain - for a change. Real People Press, 1985. 175 lk

Richard Bandler on koos John Grinderiga NLP kaasasutaja ja see on esimene tema teos, mille suvatsesin läbi lugeda. Olen mõnevõrra pettunud, aga üldiselt positiivselt meelestatud. See kahepoolne arvamus põhineb faktil, et see raamat imes, aga samas tutvustas mulle üldkontsepti ja terminoloogiat.
Käesolev teos kõneleb submodaalsuste mõjutamisest - kontseptist, millega olin juba ammu tuttav, aga ei näinud suuremat praktilist väärtust. Nüüd aga tajusin selle kontsepti ulatust. Kuigi mulle sellest praegu veel kasu ei ole - kahtlen, kas hakkan inimestele mingisugust pseudo-teaduslikku psühhoteraapia teenuseid pakkuma - saan seda siiski seostada Juri Lotmani teesidega semiootikast. Hooman nüüd vähemasti seda, miks NLP ei ole akadeemiliselt tunnustatud - see põhineb iganenud mõistetel ja oletustel. Kõige usutavam asi selle teose juures on hoopis fakt, et NLP loojad olid/on väga kriitiliselt meelestatud traditsioonilisse "lahkame sinu probleeme" (ehk "kinnistame neid") psühhoterapeudilisse lähenemisse ja õppimishäirete pärast inimestele psühhotroopsete ravimite välja kirjutamisse. Bandler väidab, et sõltuvuste/harjumuste, foobiate, depressiooni jm taolisega saab täiesti edukalt tegeleda ka inimesega kõneledes ja tema mentaalseid mudeleid mõjutades. Kuna kõigel sellel puudub empiiriline tagapõhi ja kogu NLP asja on teaduslikul järeleproovimisel ka ümber lükatud, võtan seda pigem kui abimeest modelleerivate süsteemide mõistmiseks (nt J. Lotmani sekundaarsed modelleerivad süsteemid ja kunst). Tõsiselt julgen võtta vaid neid aspekte, mis peaksid ühtima tänapäevase neuroteadusega (kui neid aspekte üldse on). Minus on veel lootust, et midagigi NLPst on päriselt rakendatav.

0 comments:

Post a Comment